skip to Main Content

KLANT REFERENTIE - ARBOUW

Arbouw Magazine / VG Professional

CRM-plus helpt Arbouw met Salesforce om op tijd ruim 250.000 vakbladen
te bezorgen aan werknemers in de Bouwnijverheid.

MagazinesPeriodiek stuurt Arbouw naar de werknemers van specifieke doelgroepen in de bouwnijverheid de bladen VG professional en Arbouw Magazine. Om de bladen op de juiste deurmat te krijgen (oplagen > 100.000 abonnees) worden selecties gemaakt uit een groot ontvanger bestand in Salesforce. Arbouw stond voor de uitdaging het gehele ontvangers bestand in Salesforce op tijd bij te werken met de meest actuele gegevens. Deze actuele gegevens worden aangeleverd uit diverse systemen van andere organisaties. Wegens de grote tijdsdruk wendde Arbouw zich tot CRM-plus om te helpen met het correct migreren van data in Salesforce.

In enkele dagen werd een grondig onderzoek uitgevoerd naar de structuur van de aangeleverde data en de gewenste structuren in Salesforce. Op basis van de selectiecriteria van de doelgroepen voor de verschillende bladen werd een stappenplan ontwikkeld voor de migratie. Snel werd duidelijk dat de data hoeveelheden groot waren en dat simpele bewerkingen in MS Office de nodige impact hadden op de doorlooptijd van de opdracht. In een gezamenlijke effort werd tijdig en succesvol opgeleverd waarbij Salesforce de juiste data bezat en via rapportages de gewenste verspreidingslijsten konden worden gerealiseerd.

sflogoHet verbeterde inzicht in de datastructuur van Salesforce als ook het beschikbaar zijn van vaste datamigratie recepten (stappenplan) stelt de ICT afdeling van Arbouw in staat zelfstandig de migraties voor nieuwe magazines uit te voeren. Op dit moment is er overleg over informatieharmonisering tussen de diverse betrokken organisaties zodat het gehele proces in de toekomst kan worden geautomatiseerd.

Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Arbouw onderzoekt de behoeften van de bedrijfstak en voorziet erin dat beschikbare informatie ook daadwerkelijk op de juiste plaats terechtkomt. Om de doelgroepen te bereiken verzorgt Arbouw o.a. voorlichtingssessies en ontwikkelt zij voorlichtingsmateriaal zoals brochures, folders, posters, websites, de bladen Arbouw Magazine en VG Professional en digitale nieuwsbrieven.

Back To Top